Waar gaat het onderzoek over?
In de studie ‘Baby Dichtbij’ bekijken wij het effect van het gebruik van bepaalde hulpmiddelen om met de baby om te gaan, op het vaderschap en op de omgang tussen vaders en kinderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van een draagzak of een babyzitje. Zo zijn we benieuwd of het gebruik van zo’n hulpmiddel effect heeft op het verwerken van babysignalen door de hersenen. Ook onderzoeken wij of de hulpmiddelen het spel tussen vaders en hun baby beïnvloeden. De moeders zijn natuurlijk heel belangrijk, en we willen daarom ook graag hun mening over een aantal dingen weten.

Waaruit bestaat het onderzoek?
Deelnemers aan deze studie bezoeken twee keer het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC, klik hier voor meer informatie over deze bezoeken) en worden eenmaal thuis bezocht OF krijgen drie huisbezoeken. De LUMC bezoeken en de huisbezoeken zijn inhoudelijk hetzelfde met als enige verschil dat tijdens de LUMC bezoeken uw hersenactiviteit wordt gemeten terwijl u luistert naar babygeluiden en kijkt naar foto’s en videofragmenten van baby’s. Het meten van de hersenactiviteit gebeurt met een magnetische resonantie imaging (MRI) scanner. Kunt of wilt u niet een MRI scan ondergaan dan bieden wij huisbezoeken aan waarin alle niet-MRI gerelateerde onderdelen van het onderzoek worden aangeboden.

Het eerste LUMC of huisbezoek aan het LUMC wordt ingepland als uw baby tussen de twee en vier maanden oud is. Ongeveer een week na het eerste bezoek aan het LUMC krijgt u thuis uitleg over het gebruik van het hulpmiddel, waarna u gevraagd wordt om gedurende drie weken gebruik te maken van het hulpmiddel. Het hulpmiddel wordt door middel van loting aan u toegewezen en door ons ter beschikking gesteld, u hoeft niets aan te schaffen. Na deze drie weken vindt het tweede LUMC of huisbezoek plaats. Na nog eens vier maanden plannen we het derde bezoek in. Het derde bezoek zal bij u thuis plaats vinden. Tussen het tweede en de derde bezoek kunt u naar eigen wens gebruik blijven maken van het hulpmiddel.


Naast de drie bezoeken vragen we u om drie maal thuis wat speeksel te verzamelen. Tevens wordt u gevraagd om na elk bezoek online, en via de app, een aantal vragen te beantwoorden. Ook aan uw partner vragen we om thuis via een link enkele vragenlijsten in te vullen. Daarnaast is uw partner welkom om bij de bezoeken aan het LUMC aanwezig te zijn, zodat zij bij uw kind aanwezig is wanneer u bezig bent met het onderzoek. Mocht uw partner niet in de gelegenheid zijn om mee te komen naar het LUMC, dan zullen we zorgen voor de opvang van uw kind.

 

Overzicht onderzoek met MRI metingen

 

Overzicht onderzoek zonder MRI metingen

Deelnemer zonder MRI metingen
Wanneer deelnemers niet in een MRI scanner willen of kunnen maar wel graag aan het onderzoek mee willen en kunnen doen, dan kunnen zij in veel gevallen alsnog deelnemen. Het eerste en tweede LUMC bezoek worden dan vervangen door huisbezoeken die ongeveer een uur korter duren dan het LUMC bezoek.

 

Beloning met MRI metingen
Als dank voor uw deelname ontvangt u een beloning: €25 voor het eerste bezoek, €35 voor het tweede bezoek en €25 voor het derde bezoek. Deze beloning wordt verhoogd met €10 wanneer u en uw partner minimaal 80% van de vragen (digitaal) beantwoorden. In totaal kan de vergoeding dus €95 bedragen. Uiteraard worden de reiskosten ook vergoed.  We begrijpen dat deelname aan een onderzoek tijd kost en willen u daar graag voor bedanken.

Beloning zonder MRI metingen
Als dank voor uw deelname ontvangt u een beloning van €15 voor het eerste huisbezoek,  €20 voor de tweede, en €25 voor de derde. Deze beloning wordt nog verhoogd met €10 wanneer u en uw partner minimaal 80% van de vragen (digitaal) beantwoorden. In totaal kan de vergoeding dus €70 bedragen. We begrijpen dat deelname aan een onderzoek tijd kost en willen u daar graag voor bedanken.

Meer weten? 
Heeft u vragen over de studie Baby Dichtbij, neemt u dan contact met ons op.

 

Voor dit onderzoek is goedkeuring verkregen van de Medisch-Ethische Toetsingscommissie van het LUMC en de Ethiek Commissie Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden.