Waar gaat het onderzoek over?
In deze studie bekijken wij of de ervaringen van aanstaande vaders tijdens de zwangerschap het vaderschap beïnvloeden. Zo zijn wij benieuwd of contact met en over uw (ongeboren) baby effect heeft op hoe de hersenen babysignalen zoals huilen verwerken. Ook onderzoeken we of dit contact tijdens de zwangerschap het gedrag van de vader voor en na de geboorte beïnvloedt. De moeders zijn natuurlijk heel belangrijk, en we willen daarom ook graag hun mening over een aantal dingen weten.

Waaruit bestaat het onderzoek?
Deelnemers aan deze studie bezoeken drie keer het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC, klik hier voor meer informatie over deze bezoeken) en krijgen één huisbezoek OF krijgen drie huisbezoeken zonder LUMC bezoeken. De LUMC bezoeken en de huisbezoeken zijn inhoudelijk hetzelfde met als enige verschil dat tijdens de LUMC bezoeken uw hersenactiviteit wordt gemeten terwijl u luistert naar babygeluiden en kijkt naar foto’s en videofragmenten van baby’s. Het meten van de hersenactiviteit gebeurt met een magnetische resonantie imaging (MRI) scanner. Kunt of wilt u niet een MRI scan ondergaan dan bieden wij huisbezoeken aan waarin alle niet-MRI gerelateerde onderdelen van het onderzoek worden aangeboden. Het eerste LUMC of huisbezoek vindt plaats na de 20-weken echo. U voert  een aantal taken uit zoals het verzorgen van een levensechte pop en een taak met een krachtmeter. Verder zullen we u tijdens de bezoeken een aantal keer vragen speeksel en haar af te staan. Hierin kunnen wij hormonen meten.

Na het eerste LUMC of huisbezoek worden alle deelnemers door toeval aan één van twee groepen toegewezen. De ene groep ontvangt drie telefoongesprekken waarin uitgebreid over de baby wordt gesproken. De andere groept komt drie keer naar het Verloskundig Centrum De Poort in Leiden voor een echoafspraak. Tijdens die afspraak wordt u gevraagd om contact met uw baby te leggen. Als u meedoet, stemt u er mee in dat u door het toeval aan één van de twee groepen wordt toegewezen.

Na het laatste telefoongesprek of echoafspraak vindt het tweede LUMC of huisbezoek plaats.  Het derde LUMC of huisbezoek wordt ingepland wanneer uw kindje ongeveer 8 weken oud is. Tijdens de tweede en derde bezoek herhalen we grotendeels de metingen die tijdens het eerste bezoek ook zijn gedaan. Een aantal weken voor en na de geboorte vragen we u om thuis wat speeksel te verzamelen. Tevens beantwoordt u na elk bezoek online, en via een app, een aantal vragen. Ook uw partner vragen we een aantal keer online vragenlijsten in te vullen.

Bij deelnemers die aan MRI metingen meedoen komt  een onderzoeker een week na het laatste bezoek aan het LUMC thuis langs om o.a. een korte video-opname te maken terwijl u met uw kindje speelt. Die video-opname wordt ook gemaakt tijdens het derde huisbezoek voor deelnemers zonder MRI metingen. Het is dus belangrijk dat uw kindje dan aanwezig is.

 

Deelnemer zonder MRI metingen
Wanneer deelnemers niet in een MRI scanner willen of kunnen maar wel graag aan het onderzoek mee willen en kunnen doen, dan kunnen zij in veel gevallen alsnog deelnemen. Het eerste en tweede LUMC bezoek worden dan vervangen door huisbezoeken die ongeveer een uur korter duren dan het LUMC bezoek. Het derde LUMC bezoek komt dan te vervallen.

 

 

Beloning met MRI metingen
Als dank voor uw deelname ontvangt u een beloning van €25 voor het eerste bezoek aan het LUMC,  €35 voor de tweede keer, en €40 voor de derde keer. Deze beloning wordt nog verhoogd met €10 wanneer u en uw partner minimaal 80% van de vragen (digitaal) beantwoorden. In totaal kan de vergoeding dus €110 bedragen. Uiteraard worden ook reiskosten vergoed. We begrijpen dat deelname aan een onderzoek tijd kost en willen u daar graag voor bedanken.

Beloning zonder MRI metingen
Als dank voor uw deelname ontvangt u een beloning van €15 voor het eerste huisbezoek,  €20 voor de tweede, en €25 voor de derde. Deze beloning wordt nog verhoogd met €10 wanneer u en uw partner minimaal 80% van de vragen (digitaal) beantwoorden. In totaal kan de vergoeding dus €70 bedragen. Uiteraard worden ook reiskosten vergoed. We begrijpen dat deelname aan een onderzoek tijd kost en willen u daar graag voor bedanken.

 

Meer weten? 
Heeft u vragen over het onderzoek Baby in Beeld, neemt u dan contact met ons op.

Voor dit onderzoek is goedkeuring verkregen van de Medisch-Ethische Toetsingscommissie van het LUMC en de Ethiek Commissie Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden.