Voor wie?
Voor deze studie zijn we op zoek naar stellen die kort geleden hun eerste kind hebben gekregen. U kunt zich aanmelden voor de studie vanaf de geboorte van uw eerste kindje tot wanneer uw kind ongeveer 2 maanden oud is.

Waar gaat het onderzoek over?
In deze studie bekijken wij het effect van het gebruik van bepaalde hulpmiddelen om met de baby om te gaan, zoals een draagzak of een babyzitje, op het vaderschap en op de omgang tussen vaders en hun kind. Zo zijn wij benieuwd of het gebruik van zo’n hulpmiddel effect heeft op de verwerking van babysignalen, zoals huilen, door de hersenen en onderzoeken we of de hulpmiddelen het spel tussen vaders en hun baby beïnvloeden. De moeders zijn natuurlijk heel belangrijk, en we willen daarom ook graag hun mening over een aantal dingen weten.

Waaruit bestaat het onderzoek?
Het onderzoek bestaat uit het gebruik van één van de hulpmiddelen thuis en drie bezoeken aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Klik hier voor meer informatie over de bezoeken. Het eerste bezoek aan het LUMC wordt ingepland als uw baby twee maanden oud is. Ongeveer een week na het eerste bezoek aan het LUMC krijgt u tijdens een huisbezoek uitleg over het gebruik van het hulpmiddel. Na het huisbezoek wordt u gevraagd om gedurende drie weken gebruik te maken van het hulpmiddel. Het hulpmiddel wordt door ons ter beschikking gesteld, u hoeft niets aan te schaffen. Na deze drie weken vindt het tweede bezoek aan het LUMC plaats. Na nog eens 4 maanden plannen we het derde bezoek aan het LUMC in. Tussen het tweede en de derde bezoek aan het LUMC kunt u naar eigen wens gebruik blijven maken van het hulpmiddel.

Daarnaast vragen we u om, tussen de bezoeken aan het LUMC door, dagelijks enkele vragen te beantwoorden via een app op uw smartphone. Ook aan uw partner vragen we om thuis via een link enkele vragenlijsten in te vullen. Daarnaast is uw partner welkom om bij de bezoeken aan het LUMC aanwezig te zijn, zodat zij bij uw kind aanwezig is wanneer u bezig bent met het onderzoek. Mocht uw partner niet in de gelegenheid zijn om mee te komen naar het LUMC, dan zullen we zorgen voor de opvang van uw kind.

Beloning
Als dank voor uw deelname ontvangt u een beloning: €25 na het eerste bezoek aan het LUMC, €35 na het tweede bezoek aan het LUMC en €40 na het derde bezoek aan het LUMC. Deze beloning wordt na afloop van het derde bezoek aan het LUMC opgehoogd met €10 wanneer u en uw partner minimaal 80% van de vragen (via vragenlijsten en een app op uw smartphone) beantwoorden. Ook uw