Voor wie?
Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar stellen die hun eerste kindje verwachten. U kunt zich vanaf het begin van de zwangerschap tot aan ongeveer 22 weken zwangerschap aanmelden.

Waar gaat het onderzoek over?
In deze studie bekijken wij of de ervaringen van aanstaande vaders tijdens de zwangerschap het vaderschap beïnvloeden. Zo zijn wij benieuwd of contact met en over uw (ongeboren) baby effect heeft op hoe de hersenen babysignalen (zoals huilen) verwerken. Ook onderzoeken we of dit contact tijdens de zwangerschap het gedrag van de vader voor en na de geboorte beïnvloedt. De moeders zijn natuurlijk heel belangrijk, en we willen daarom ook graag hun mening over een aantal dingen weten.

Waaruit bestaat het onderzoek?
Deelnemers in deze studie worden in één van twee groepen ingedeeld. In de ene groep wordt tijdens de zwangerschap uitgebreid over de baby gesproken middels drie telefoongesprekken. De andere groep ontvangt drie keer een onderzoeksmedewerker thuis die echo’s maakt van uw ongeboren baby. Daarnaast vinden er voor iedereen drie bezoeken aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) plaats (klik hier voor meer informatie over de bezoeken). Het eerste bezoek wordt ingepland als uw partner rond de 20 weken zwanger is. Ongeveer een week na het eerste bezoek zal het eerste huisbezoek of telefoongesprek plaatsvinden. In de twee daaropvolgende weken vinden het tweede en derde huisbezoek of telefoongesprek plaats. Rond de 24e week van de zwangerschap, zal het tweede bezoek aan het LUMC plaatsvinden. Na nog eens 4 maanden, als uw kind ongeveer acht weken oud is, vindt het derde bezoek plaats. Een week na het laatste bezoek aan het LUMC zullen we eenmalig bij u thuis komen voor een aantal korte metingen.

Tijdens het onderzoek zullen we u enkele malen vragen om een beetje speeksel af te staan. Tenslotte vragen we u om, tussen de bezoeken aan het LUMC door, een aantal dagen enkele vragen te beantwoorden via een app op uw smartphone. Ook aan uw partner vragen we om thuis via een link enkele vragenlijsten in te vullen. Tijdens het laatste bezoek aan het LUMC komt ook uw kind mee zodat er gekeken kan worden naar hoe u met uw kind speelt. Ook uw partner is daarom welkom om  bij dit laatste bezoek aan het LUMC aanwezig te zijn, zodat zij bij uw kind aanwezig is wanneer u bezig bent met het onderzoek. Mocht uw partner niet in de gelegenheid zijn om mee te komen naar het LUMC, dan zullen we zorgen voor  opvang van uw kind. Mocht u ingedeeld worden in de groep die tijdens de zwangerschap drie huisbezoeken krijgt, dan is het vanwege de echo’s van belang dat ook uw partner daarbij aanwezig is.